Kalkulator for utregning av nabotomter på Miners.no

«Betaversjon»

Guide

Denne kalkulatoren lar deg automatisk finne midtpunktet på en nabotomt ved hjelp av koordinater fra tomten som allerede finnes.

1.

Bruk denne komandoen på tomten som skal få en ny nabo: /region info < Navn på tomt >

Koordinatene man får fra linjen "Bounds" er de som skal brukes i kalkuleringen. Her er N,W = 1250,283 og S,E = 1410,433 (N,W = North/West gjørnet av tomten, oppe til venstre. S,E = South/East hjørnet av tomten, nede til høyre)

2.

Skriv disse koordinatene inn i kalkulatoren. Skill X og y med komme, og ignorer Z (koordinaten i midten).

Velg retningen den nye tomten skal plasseres i forhold til tomten du har tatt utgangspunkt fra.

Trykk på knappen for å regne ut den nye koordinaten

3.

Dette er koordinatene til midten av den nye tomten. Bruk denne kommandoen for å teleportere til stedet og skriv så: /nytomt < Nicket til den nye spilleren >

Hvis du ikke har tullet dette til skal den nye brukeren nå ha fått en tomt rett ved siden av nabotomten


Det kan være feil med denne kalkulatoren, og jeg har planer om å legge til felre funksjoner. Gi gjerne tilbakemelding på feil, mangler eller andre ting dere ønsker