Bachelorprosjekt

Bachelorprosjekt (Informatikk)

Prosjektnavn: Fotografisiden

Denne siden fungerer som prosjektweb for bachelorprosjektet; Fotografisiden.

Dette er et prosjekt som blir utført av meg (Ole Christian Østlyng, OleChrOs), på vegne av et fiktivt firma.

 

På denne siden vil det finnes lenker til alt faglig materiale som blir laget i forbindelse med dette prosjektet. Inkludert lenke til prosjektarkivet som fungerer som en dagbok gjennom levetiden til prosjektet.

Nettsiden som er laget under dette prosjektet.

 

 

Dagbok som blir oppdatert ukentelig med status for prosjektet.

Kan også komme oppdateringer for milepæler og/eller andre hendelser.

 

Første skisse over prosjektet. Lite detaljert plan over gjennomføring og oppgave.

Ble godkjent den 21. januar, som markerer starten på prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen av prosjektet som inneholder beskrivelse av mål, rammer, risiko, tidsplan osv. Skrevet i oppstartsfasen.

Avsluttende prosjektrapport for min Bachelor i Informatikk, våren 2016.

Standard kontrakt for bachelorprosjektet.

Denne kontrakten er fiktiv da jeg jobber på oppdrag fra meg selv.

 

ER modell over databasen.

Kan endres i løpet av prosjektets levetid

 

Veldig generell fremdriftsplan over viktige datoer og tider jeg skal

holde meg innefor gjennom hele prosjektets løpetid.

Her legger jeg ut versjoner av nettsiden etter som jeg bygger de opp og tester

ut nye løsninger. Disse sidene er ikke komplette.

 

Slide show brukt til presentasjonen ved 1. milepæl.

Kort versjon (stikkord) av prosjektbeskrivelsen.

 

Slide show brukt til presentasjonen ved 1. milepæl.

Kort versjon (stikkord) av prosjektbeskrivelsen.

 

Slide show brukt til presentasjonen ved 2. milepæl.

Oppsumering av prosjektet til nå, og planer fremover..

 

Slide show brukt til presentasjonen ved 2. milepæl.

Oppsumering av prosjektet til nå, og planer fremover..

 

©2016 Ole Christian Østlyng